Skip to main content

Jacek Doroszenko: During Mammoth Ulthana’s last short tour we’ve collected a wide range of experience and we’ve been trying to analyze how our debut compositions behave in terms of a live performance. Now we try to rethink it and achieve higher level of complexity but using slightly different setup. Actually, I’m trying to turn from strictly electronic equipment into more pleasant things like real preppared piano, toys or small synthesizers. Electronic layer itself still will naturally be one of the basic aspects of our sound, but we’re trying to move forward, to develop Mammoth Ulthana’s expression and what the music form might become.

 

Jacek Doroszenko: Podczas ostatniej krótkiej trasy Mammoth Ulthana zebraliśmy szeroki zakres doświadczeń i staraliśmy się na bieżąco analizować, w jaki sposób nasze debiutanckie kompozycje sprawdzają się w warunkach scenicznych. Teraz próbujemy przemyśleć zgromadzone wnioski i osiągnąć wyższy poziom złożoności naszej muzyki, jednak stosując nieco inną konfigurację. Aktualnie kieruję swoją uwagę w stronę przyjemniejszych instrumentów, takich jak pianino preparowane, zabawki lub małe syntezatory. Sama warstwa elektroniczna pozostanie jednym z podstawowych aspektów naszego brzmienia, jednak naszym głównym celem jest rozwijanie formy muzycznej Mammoth Ulthana, co może prowadzić na nieznane tereny.

 

new_album_instruments